Retour Formulier

Dit formulier kunt u gebruiken om uw bestelling ongedaan te maken. Na ontvangst van het / de product(en) heeft u hier 14 dagen de tijd voor. Na ontvangst van het ingevulde formulier of uw melding via email ontvangt u het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen van ons retour.

Hoorbellen.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt (moment van ontbinding). De terugbetaling is kosteloos voor u als consument. Het retour sturen is gratis voor u!

U bent niet verplicht dit formulier te gebruiken. U kunt ons ook bereiken via onderstaande contactgegevens én u kunt dit document gebruiken:

Na het invullen van het formulier ziet u een bevestiging met verzendgegevens.

Ik deel u hierbij mede, dat ik onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende product(en):

herroep,